Nainstalujte si:
       

Překlad transparent


transparent = transparentní (průsvitný); průhledný; otevřený (upřímný); upřímný (otevřený); zřejmý; zřetelný; jasný (bás.); přímý; průzračný; přehledný; samozřejmý; propustný; prostupný; kódově nezávislý; průsvitný; průsvitná glazura


Překlad transparent z webu:
We're transparent to each other.  Přece ale mám jednu otázku, ještě než odejdete...
Within the transparent case red and red lights twinkled like stars.  Klesalo níž a níž vrstvami skla a čirých krystalů.
Each one was transparent and inside was ....  Všechny byly průhledné a uvnitř měly...
He scowled at the vulturelike, slightly transparent figure.  Zamračil se na tu supovitou, poloprůzračnou postavu.
But my guess would be rock crystal transparent quartz.  Ale tipuju přírodní křišťál průhledný křemen.
Case hastily looked away from the waving fronds of transparent caulk.  Case rychle odhlédl od poletujících šupin průhledného tmelu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortransplant   transplanter   transport   transportation   transporter