Nainstalujte si:
       

Překlad transmittance


transmittance = prostupnost; činitel prostupu (světla); propustnost; součinitel propustnosti; přenechání; propustnost pro světlo; přenesený
regular transmittance = činitel přímého prostupu; regulární transmitance;
thermal transmittance = sdílení tepla; šíření tepla; spectral internal transmittance = spektrální činitel vnitřního prostupu;
transmitter   transparent   transplant   transplanter   transport   transportation   transporter   transverse