Nainstalujte si:
       

Překlad transmission


transmission = přenos (rozhlasová relace); doprava (zaslání); převod; zaslání; rozhlasová relace; transmise (převod); podání; odevzdání; přenášení; sdělování; zprostředkování; prostup (záření); propustnost; relace; odeslání; hnací ústrojí; převodovka; přenosový; pohon
all-synchromesh transmission = plně synchronizovaná převodovka; převodovka se všemi synchronizovanými stupni;
angle transmission = kuželový převod; kuželové soukolí;
automatic transmission = samočinný převodovka; automatická převodovka; přenos tepla;

Překlad transmission z webu:
Transmission ceased, the machine echoed.  Spojení přerušeno, zaznělo jako ozvěna ze stroje.
The transmission was as follows:  Dálnopisná konverzace vypadala takto:
But the transmission isn't for an hour.  Ale přenos nebude ještě hodinu možný.
And then the transmission locked.  A pak se přenos naladil na správnou frekvenci do au­ta!
The phone hissed, the transmission getting steadily worse.  Telefon syčel a kvalita přenosu se neustále zhoršovala.
The technical expert broke off his transmission momentarily.  Technický expert na moment přerušil vysílání.
She put it in drive, and felt the transmission engage.  Zapjala pohon a cítila, jak převody zabraly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortransmission line   transmittance   transmitter   transparent   transplant