Nainstalujte si:
       

Překlad transmission line


transmission line = přenosové vedení; přenos hnací síly mezi motorem a poháněnými koly; ztráty při přenosu
high-voltage transmission line = vedení vysokého napětí; přenosové vedení vysokého napětí;
one-way transmission line = směrová odbočka; jednosměrné přenosové vedení;
power transmission line = elektrovod; přenosové vedení;
transmittance   transmitter   transparent   transplant   transplanter   transport   transportation   transporter