Nainstalujte si:
       

Překlad translator


translator = překladatel; překladatelský; překladač (program); přenašeč; převaděč; překládací; ; překladový; translátor; překládací program; přepočítač; překládač; posunovač; překladatelka; příkaz pro překládač
certified translator = soudní překladatel; soudní tlumočník;
code translator = převodník kódu; dekodér; přepočítač; kódový převodník;

Překlad translator z webu:
The translator interpreted his words.  Tlumočník překládal.
Zennor waved over the translator with the microphone.  Zennor mávl na tlumočníka mikrofonem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortransmission   transmission line   transmittance   transmitter   transparent   transplant   transplanter   transport