Nainstalujte si:
       

Překlad testamentary


testamentary = závětní; týkající se poslední vůle; testamentární; pocházející ze závěti; v závěti; způsobilost k pořizování závěti
letters testamentary = testamentární plná moc; pověření vykonáním poslední vůle;
tester   testimony   testing   testing machine   tetanus   tetrachloride   textile   texture