Nainstalujte si:
       

Překlad test run


test run = zkušební jízda (vozidla); zkoušet chod (2. p.); chod zkušební; testovací chod; testovací jízda (vozidla); zkušební běh (motoru); zkušební chod; testovací servis
highway test run = silniční zkouška; silniční test; zkouška motorového vozidla na silnici;
road test run = silniční jízdní zkouška; silniční zkouška; silniční test; zkouška vozidla na silnici; testovací jízda;
test system   testament   testamentary   tester   testimony   testing   testing machine   tetanus