Nainstalujte si:
       

Překlad tasted


tasted = ochutnaný; ochutnal; chutný
ill tasted = odporný; nechutný;

Překlad tasted z webu:
Tasted her on his tongue, or smelled her on his skin.  Chutnala by ji jazykem, cítila by ji na jeho kůži.
It tasted sweet.  Chutnala sladce.
The brandy tasted good.  Brandy chutnalo dobře.
Never had it tasted so good.  Ještě nikdy mu tak nechutnal.
Lifting his head, he tasted the air in his nostrils.  Zvedl hlavu a zavětřil.
He kissed her neck and tasted the sweetness of her perfume.  Líbal ji na krk a vychutnával sladkou vůni jejího parfému.
The wine came but he hardly tasted it.  Přinesli mu víno, ale sotva ho ochutnal.
Aahz said the word as if it tasted bad.  Aahz to slovo úplně vypliv.
Even the generous slice of cake she offered him tasted of it.  Dokonce i tím tlustým klínem koláče, který mu nabídla k zakousnutí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortaster   Tatar   tattoo   tax credit   tax return   taxation   teacher   teaching