Nainstalujte si:
       

Překlad stiffening


stiffening = utužující se; vyztužení; vyztužování; ztužování; zhušťování; zahušťování; výztuha; strnutí; zhoustnutí; tvrdnutí; ztuhnutí; ztužení; zahuštění; ztužující; výztužný trám
boom stiffening = zesílení pásnice; ztužení pásnice;

Překlad stiffening z webu:
Stiffening on his back, pointing.  Celá se mu na zádech napjala a na něco ukázala.
There was no stiffening patch of semen, either.  Ani žádná schnoucí skvrna semene.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstiffness   stile   still   stimulant   stimulation   stimulus   stingy   stint