Nainstalujte si:
       

Překlad sticks


sticks = tyče; dříví; zapadákov; paličky; klacek; vložky; přepadení
as cross two sticks = mrzutý;

Překlad sticks z webu:
The red sticks were not dynamite.  V červených patronách nebyl dynamit.
You mean something that sticks out?  Myslíš tím něco, co se liší?
Somehow the phrase 'mere apprentice' sticks in my mind.  Nějak mi utkvěl výraz hloupý učedník .

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstiff   stiffener   stiffening   stiffness   stile   still   stimulant   stimulation