Nainstalujte si:
       

Překlad sticking


sticking = lepení; uváznutí; visení; lpění; píchání; zasednutí; bodání; frézování dřeva; přilepení; slepování; soustružení dřeva; uchování obrazu; ulpění; váznutí; slepení; lepicí; přilepování; zapečení; přilnavost; tyčkoví; větvoví; chrastí; přilnutí; lepkavý
plunger sticking = lepicí razník; přilepení razníku;
ring sticking = uváznutí pístního kroužku; zapečení pístního kroužku;
valve sticking = zapečení ventilu; uváznutí ventilu;

Překlad sticking z webu:
Anything sticking up, sir?  Netrčí tu nic, pane?
It was sticking against the pad of the thumb now, and that was all.  Teď už se zadrhávala na polštářku palce, a to bylo všechno.
I mean, all those heads sticking out of heads?  Co třeba všechny ty hlavy trčící z jiných hlav?
I mean, wasn't that the rudder sticking up behind the sail?  Teda, myslím, netrčelo tam za věží kormidlo?
The fine cotton of her blouse was sticking like grime to her skin.  Jemná bavlna halenky se jí jako špína zažírala do kůže.
He wore a turban with a pointy hat sticking out of it.  Na hlavě měl turban, z nějž vyčnívala špičatá čepice.
He lay there limply, with one twitching leg still sticking out.  Bezvládně tam dopadl s jednou nohou vystrčenou ven.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsticks   stiff   stiffener   stiffening   stiffness   stile   still   stimulant