Nainstalujte si:
       

Překlad stick


stick = přilepit; tyč; přilepit se; strčit; probodnout; napíchnout; nabodnout; lpět (lnout); uváznout; zdržet se; hůl; násada; taktovka; klacek; přilnout; nalepit; nalepit se; zastrčit; vrazit; zapíchnout (porazit zvíře); porazit (zapíchnout, vepře); vězet; lať
big stick = zastrašování; důležitý;
control stick = řídicí páka; stavěcí páka; páka ručního řízení;
dip stick = měření tyčka; měrka;
hockey stick = hokejka; hokejová hůl;
joy stick = páka ručního řízení; pákový ovladač; pákový ovládač;

Překlad stick z webu:
Stick 'em.  Zabodly se.
So stick around.  Zůstaňte tady.
Go and stick a firework up your bottom!  Mně je fuk, kam voláš a odkud voláš.
Lobsang raised the stick again.  Lobsang pozvedl hůl.
Did you use a stick of wood?  Použil jste kus klacku?
Why the hell should he stick his neck out?  Proč ksakru vůbec nastavuje kůži?
And cram is beginning simply to stick in my throat.  A kram mi prostě začíná lézt z krku.
The headkeeper came running up with a stick in his hand.  Přiběhl vrchní hajný s holí v ruce.
I can't think of a better reason to stick with a name.  Nemohu přijít na žádný lepší důvod, abychom si vybrali tohle jméno.
A man in a green tunic pushed a long stick through the bars.  Muž v zelené tunice prostrčil mříží dlouhou hůl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsticker   sticking   sticks   stiff   stiffener   stiffening   stiffness   stile