Nainstalujte si:
       

Překlad steward


steward = správce (hospodářský); palubní číšník; inspektor; dozorce; číšník (lodní nebo palubní); člen výboru (pořádajícího); mistr; majordomus; hospodářský správce; lodní číšník; sklepmistr; stevard (číšník na lodi nebo v letadle); stevardský; hospodář; ředitel
shop steward = zástupce zaměstnanců; dílenský důvěrník; závodní důvěrník; dílenský odborový důvěrník;

Překlad steward z webu:
A steward arrived with a plateful of sandwiches.  Steward přinesl talíř sendvičů.
I am steward of this land.  Jsem hofmistrem této země.
Shad's questioning the steward now.  Shad teď vyslýchá komorníka.
Crosse was also a steward this year.  Crosse byl tento rok také stevardem.
When they started talking, the steward was excused.  Když začali hovořit, byl steward propuštěn.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstick   sticker   sticking   sticks   stiff   stiffener   stiffening   stiffness