Nainstalujte si:
       

Překlad specification


specification = specifikace (určení základních vlastností); zpřesnění; výkaz; výčet; rozpis; zevrubný výčet; údaj; seznam; technické podmínky; dodací podmínky; odpočet; určení; normy; podrobný údaj; bližší označení; podmínky; podrobný výčet; popis patentu; předpis
account specification = označení účtů; označení účtu;
depth specification = podrobná specifikace; specifikace výšky;
device specification = specifikace součástky; specifikace zařízení;
job specification = popis práce; specifikace práce;

Překlad specification z webu:
It's part of the specification, you might say.  Je to, dalo by se říci, součást jejich specifikace.
Does the defense waive full reading of charges and specifications?  Vzdává se obhajoba plného čtení obžaloby a zdůvodnění?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspecifications   specified   specimen   spectators   spectra   spectrograph   spectrum   speculum