Nainstalujte si:
       

Překlad specific


specific = specifický (příznačný); zvláštní; určitý; charakteristický; druhový; typický; zvláštní prostředek; specialita (lék); přesný; svérázný; výslovný; absolutní; definitivní; lék; podřazený (výraz); přesně stanovený; přímý (adresa); singulární; specifikovaný
species specific = druhově rozdílný; druhově specifický;

Překlad specific z webu:
Targeting specific city blocks was virtually impossible.  Zaměření určitých městských bloků bylo v podstatě nemožné.
AGAINST his specific instructions, she called him.  V rozporu s jeho specifickými instrukcemi mu sama zavolala.
Simple matter of specific heat.  Ty nepovedený starty jim jen snižujou tlak.
I cannot be more specific now.  Nemohu být víc specifický.
For the first time the specific and express thought came to him.  Poprvé si všechno uvědomil zcela jasně.
If you want to ambush a specific target .  Když chcete přepadnout speciální cíl...
The second client was unable to articulate a specific legal problem.  Druhý klient nedokázal svůj právní problém pořádně vysvětlit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspecification   specifications   specified   specimen   spectators   spectra   spectrograph   spectrum