Nainstalujte si:
       

Překlad species


species = třída; pojem; léčivý čaj; lidstvo; dřevina; představitel; látka; interakce mezi složkami
admixed species = přimísená dřevina; přimíšená dřevina;
autochthonous species = domácí druh; autochtonní druh;
coniferous species = dřeviny jehličnaté; jehličnany;
extinct species = vyhynulý druh; vyhynulé druhy;
herbivore species = býložravý druh;

Překlad species z webu:
Species demanded.  Druh to žádal.
More species die.  Další druhy vymírají.
But new species are appearing.  Ale nové druhy se objevují.
How many different species of alien have you discovered so far?  Kolik druhů těch bytostí jste dosud objevili?
I saw a whole species die out there.  Viděl jsem tady zemřít celý druh.
What could make a reasonable species do such a thing?  Co může přimět rozumný druh udělat něco takového?
Or a new disease arises, and species become extinct.  Nebo se rozšířila jakási nová choroba a druhy vyhynu­ly.
This is a biological mechanism by which this species survives.  Biologický mechanismus, jehož prostřednictvím tento druh přežívá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspecific   specification   specifications   specified   specimen   spectators   spectra   spectrograph