Nainstalujte si:
       

Překlad special


special = zvláštní; speciální (zvláštní); neobyčejný; odborný; mimořádný; podrobný; detailní; specifický; specialita; zvláštnost; zvláštní vydání novin (apod.); zvláštní vlak (apod.); extra; obzvláštní; na zakázku; nestandardní; ostatní; přídavný; výborný
nothing special = nic zvláštního; nic světoborného; in a special = ve speciální (...);

Překlad special z webu:
Special climate!  Speciální atmosféra.
A special sin?  Není to mimořádný hřích?
It's a special job.  Je to speciální práce.
I've got a special j ob for you.  A teď sakra počkat!
I know lots of special words.  Znám spoustu zvláštních slov.
Want this one in a special bag?  Chcete to do zvláštního sáčku?
Not among my own areas of special interest.  Na mé oblasti zvláštního zájmu.
It will be here this afternoon by special messenger.  Dostanete je dnes odpoledne.
The thought seemed to fill him with a special horror.  Ta myšlenka ho, jak se zdálo, plnila podivnou hrůzou.
And it looks like he can't work without that special taste.  Jenže se ukazuje, že bez nich nemůže pracovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspecialist   species   specific   specification   specifications   specified   specimen   spectators