Nainstalujte si:
       

Překlad spear


spear = kopí; oštěp; bodlina; bodnout kopím; probodnout kopím; vypučet; harpuna; regulační jehla; násada oštěpu; jehla; bodnout; probodnout; mladý strom; výhonek; vyhnat dlouhé stéblo; oštěpový; napíchnout (4. p.); harpunovat; nabodávat; probodávat; napichovat
sampling spear = vzorkovací tyč; vzorkovač;

Překlad spear z webu:
A spear was protruding from its flank.  Z boku mu trčel oštěp.
He leaned the spear against the wall.  Opřel kopí o stěnu.
Incidentally, let the finder spear go for now.  Mimochodem, nech teď siločáru být.
The girl was armed with a spear but she was stumbling, her wind gone.  Dívka držela oštěp, ale klopýtala, očividně vyčerpaná.
How far can a lion go with a spear wound like that in him?  Jak daleko se může dovléct lev, který má v boku oštěp?
He had pledged a shield of thunder and a spear of lightning.  Přislíbil jim štít z hromů a kopí z blesků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspecial   specialist   species   specific   specification   specifications   specified   specimen