Nainstalujte si:
       

Překlad speaking


speaking = mluvení; mluvící; mluva (řeč); řeč (mluva); u telefonu (přihlášení volaného); výmluvný; hovořící; řečnící; řečnictví; řečnění; hovorový; hovoření; mluvící anglicky
generally speaking = všeobecně vzato; celkem vzato; všeobecně řečeno;
metaphorically speaking = obrazně řečeno; metaforicky řečeno;
plain speaking = upřímná řeč; otevřená řeč; jasná řeč;
public speaking = veřejný projev; řečnictví; přesněji řečeno;

Překlad speaking z webu:
Speaking in tongues.  Umět řeči.
And speaking low?  Mluvili jste tiše?
I am speaking literally.  Myslím to doslova.
Johnny had been speaking almost in a whisper.  Johnny už skoro sípal.
But maybe he was speaking the truth.  Ale třeba měl pravdu.
I'm all right, she said, speaking low and fast.  Nic mi není, vyhrkla potichu a rychle.
He could go for days without speaking to another person.  Několik dní nemusel s nikým promluvit.
Already his two colonels were barely on speaking terms.  Jeho dva plukovníci už spolu téměř nemluvili.
But then maybe his mri don't want him speaking for them.  Možná, že říkal pravdu, a možná.
It took me a moment to realize she was speaking to me.  Chvilku mi trvalo, než jsem si uvědomil, že to říká mně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspear   special   specialist   species   specific   specification   specifications   specified