Nainstalujte si:
       

Překlad speaker


speaker = mluvčí; reproduktor; řečník; reproduktorový; kazatel; spíkr; referent; hlasatel; bzučák; uchazeč (terminál); předseda Sněmovny reprezentantů (Kongresu)
cone speaker = reproduktor s kuželovou ozvučnicí; reproduktor s megafonem; reproduktor; tlampač;
English speaker = osoba mluvící anglicky; anglický mluvčí;

Překlad speaker z webu:
The speaker clicked off.  Reproduktor cvakl a zmlkl.
The bridge speaker had a metallic voice.  Hlas z reproduktoru na můstku zněl kovově.
Ramius clicked the speaker off.  Ramius vypnul reproduktor.
Hood put it on speaker and the others gathered around.  Hood hovor přepnul do reproduktoru a ostatní se shromáždili kolem.
Acknowledged and thank you, the speaker said.  Rozumíme a děkujeme vám, ohlásil reproduktor.
Ah, per say, said the first speaker quickly.  Ah, per say, pospíšil si první řečník.
There are ground personnel on the way, the speaker said.  Na cestě je služební vůz, ozvalo se.
He got up, crossed to the door, thumbed the speaker button.  Vstal, přistoupil ke dveřím a stiskl tlačítko.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspeaking   spear   special   specialist   species   specific   specification   specifications