Nainstalujte si:
       

Překlad speak


speak = mluvit; řečnit; říct; povědět; přednášet; vyjadřovat; promluvit; přimlouvat se; pravit (říct); hovořit; vyslovit; oslovit; pochválit; mluvit jako kniha
can speak = umět mluvit; moct mluvit;
doesn't speak = nemluví; neumí; ask to speak = požádat o mluvení;
could not speak = nemoct mluvit (cizím jazykem);
do you speak = mluvíš;
let him speak = nech ho mluvit;

Překlad speak z webu:
Speak up!  Mluv nahlas!
You speak of a bargain.  Mluvíš o dohodě.
Do not speak of him!  Nemluv o něm!
He did not speak to them.  Nemluvil s nimi.
The boy did not speak much.  Chlapec moc nemluvil.
I had done ill to speak of him.  Udělal jsem chybu, že jsem o něm mluvil.
The boy was not afraid to speak his mind.  Ten hoch se nebál říci své mínění.
Now, what about these new rules you speak of?  A teďco ta nová pravidla, o kterých mluvíte?
Tell them that a kel'en is here to speak with them.  Mládě prudce vydechlo nozdrami.
He then realized he was going to have to speak at this point.  Pak si uvědomil, že teď bude muset promluvit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspeaker   speaking   spear   special   specialist   species   specific   specification