Nainstalujte si:
       

Překlad spare


spare = šetřit; náhrada; být mírný; náhradní díl (motor.); náhradní součástka; náhradní; zbývající; uspořit; obejít se bez; věnovat (ze zásoby); postrádat (věnovat); spořivý; šetrný (též na peníze); šetřící; sporý; hubený (skrovný); skrovný; přebytečný; spořit
enough and to spare = až až;

Překlad spare z webu:
Spare radios?  Rezervní rádia?
I'll spare you the details.  Ušetřím vás podrobností.
With a spare set.  A jednu nahradní k tomu.
If you can spare the time, that is.  A mohl bys mi aspoň říct proč?
Do you have a spare flashlight?  Máte baterku navíc?
The best place for a spare knife's in your boot.  Nejlepší místo pro zásobní nůž je holínka.
Why did you ask him to spare me?  Proč jsi ho požádal, aby mě ušetřil?
He would send an agent when he could spare one.  Rozhodl se, že tam pošle jednoho z agentů, až se nějaký uvolní.
And that was just to get a bit of spare cash for the weekend.  A to všechno pro pár šupů na ruku na víkend.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspare tyre   spark   spark gap   sparking   spasm   speak   speaker   speaking