Nainstalujte si:
       

Překlad right


right = pravý; spravit; přímo; právo (na práci ap.); vhodný; hodící se; přesný; náležitý; spravedlivý; ryzí; oprávnění; pravda; vzpřímit (rovně); vzpřímit se (rovně); vpravo; pravice (pravá ruka); pravá ruka; nárok (spravedlivý); rovný; přímý; zdravý; správně
access right = právo přístupu (vlastníka k majetku); přístupové právo; oprávnění k přístupu;
all right = v pořádku; dobře; dobrá; zdráv; nevinen; souhlasím; správně;
basic right = základní právo; základní nárok;
be right = být dobře (člověku);

Překlad right z webu:
Right now.  A hned.
Not right now.  Zatím ne.
I am right here.  Tak vpřed.
Is that the right word?  Je to tak?
We have to go right now!  Musíme už jít.
I got the order slip right here.  Mám tady kopii příkazu.
He did not look at his right hand.  Nedíval se na ni.
Four hundred and two is our man, right here.  Náš kůň je čtyři sta dvě.
I want to get to work on this right now.  Hned se do toho pustím.
You keep letting that one go off to the right some.  Pořád vám poněkud ujíždí vpravo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorright of lien   right side   right then   rigidity   ripeness   ripple   ripple control   rise to