Nainstalujte si:
       

Překlad right side


right side = pravá strana; líc (správná strana); lícová strana; správná strana; ten správný druh


Překlad right side z webu:
Right side rudder and stabilizer are gone.  Pravé kormidlo a stabilizátor jsou pryč.
Then right side up.  Pak zase položený správně.
He turned the pelt right side out again, and put it aside.  Kůži i s hlavou potom zase obrátil chlu­py navrch a odložil.
Norman shoved up on the right side of his face again.  Norman ještě jednou trhnul pravou stranou čelisti.
And it is all on the right side of the pipe.  A je to na pravé straně dýmky.
He felt an unaccustomed weight on his right side and swung his head.  Na pravém boku cítil nezvyklou váhu a otočil hlavu.
He jumped, with one hand hidden in the right side of a topcoat.  Seskočil dolů, jednu ruku schovanou v pravé straně pláště.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorright then   rigidity   ripeness   ripple   ripple control   rise to   rising   risk assessment