Nainstalujte si:
       

Překlad rigging


rigging = výstroj; lodní výstroj; lanoví a plachtoví (lodi); seřízení (draka nebo letounu); lanoví; plachtoví; ráhnoví; výbava; vybavení; výzbroj; tyčoví; takeláž; kožené ozdoby na sedle; lana, kladky a ostatní zařízení; příslušenství; kotevní lana; pákový převod
ballot rigging = zmanipulované hlasování; manipulace s hlasovacími lístky;

Překlad rigging z webu:
The wind howled in the rigging.  V lanoví vztekle zahučel vítr.
The wind was sighing in the rigging, the spars clattering nervously.  Vítr sténal v ráhnoví, táhla nervózně klapala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorright   right of lien   right side   right then   rigidity   ripeness   ripple   ripple control