Nainstalujte si:
       

Překlad rifle


rifle = puška; loupit; oloupit; vykrást; drancovat; ručnice (puška); dělo; žlábkovat (hlaveň pušky, ručnice); střílet (puškou, ručnicí); krást; vyloupit; obrat (oloupit); kulovnice; střelci; puškový; vydrancovat (4. p.); plenit; pěchota
automatic rifle = samočinná puška; automatická puška;
machine rifle = automatická puška; lehký kulomet; samopal;
match rifle = lovecká sekyrka; terčovnice;
superposed rifle = kulová kozlice; kozlice kulová;

Překlad rifle z webu:
Was that rifle loaded?  Měl tu pušku nabitou?
He pivoted the rifle around.  Otáčel kolem dokola puškou.
The sentry brought his rifle to presentarms.  Hlídka vzdávala puškou poctu.
That aberration was corrected with single rifle shots.  Nedopatření napravovali jednotlivými výstřely z pušek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrifling   rigging   right   right of lien   right side   right then   rigidity   ripeness