Nainstalujte si:
       

Překlad riding


riding = jízda; jízdní; ježdění; cesta pro jezdce (travnatá, lesem); jezdecký; klání (turnaj, hist.); turnaj (hist.); slavnostní průvod (hist.); jezdecká cesta; jezdectví; jezdící; čistící; jezdecký sport; jedoucí; jezdecká obuv
be riding = jezdit (na koni, na motorce); jet (na koni, na motorce);
horse riding = jízda koňmo; jízda na koni;
horseback riding = jezdectví; jízda na koni;

Překlad riding z webu:
Riding is a fine skill for a child to learn.  Jízda na koni je opravdu vhodný sport, který může dítě zvládnout.
He's riding a bicycle.  Jede na kole.
It's all riding on you.  Všechno to záleží na vás.
They were all riding him high:  Ty všechny ho hezky rozpalovaly;
No one would be riding inside.  Vevnitř totiž nikdo nepojede.
All of a sudden you're riding in a glider.  Najednou letíte v kluzáku.
How did the fellow come here, riding on a comet?  Jak sem ten člověk přiletěl?
We have about another half hour of riding to go.  Máme před sebou ještě další půlhodinku cykloturistiky.
Still, it is good to know we are riding a lucky horse, eh?  Přesto je dobré vědět, že se na nás štěstěna usmívá, co?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrifle   rifling   rigging   right   right of lien   right side   right then   rigidity