Nainstalujte si:
       

Překlad ridiculous


ridiculous = legrační; směšný; komický; absurdní; posměšný; groteskní; směšná myšlenka
it's ridiculous = to je směšné; je to absurdní;

Překlad ridiculous z webu:
Ridiculous name, he thought.  Směšné jméno, pomyslel si.
Totally ridiculous and impossible.  Naprosto absurdní a nemožné.
What a ridiculous question.  Jak směšná otázka.
It was a ridiculous question.  Byla to nehezká otázka.
And that was a ridiculous understatement.  Ale i takhle řečeno to bylo směšné podcenění.
Fourteen rooms in all, a ridiculous number of rooms.  Celkem čtrnáct pokojů, směšný počet.
Beyond your silly elephants and that ridiculous turtle.  Daleko pod těmi vašimi hloupými slony a tou směšnou želvou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorriding   rifle   rifling   rigging   right   right of lien   right side   right then