Nainstalujte si:
       

Překlad ridge


ridge = hřeben (též střechy, hory, pohoří); vyvýšenina; brázdit; páteř; vrchol; předěl; hrůbek brázdy; hrbit; svraštit; rýha; hrůbek; okraj; horský hřeben; stojina; hřbet; lišta; polní mez; hřeben hory; horský hřbet; hřeben horský; horské pásmo; souvrať
angle ridge = námětková krokev; nárožní krátče;
hip ridge = nároží; žebro;

Překlad ridge z webu:
The ridge offered some shielding and protection.  Skalní hřbet sliboval určitou ochranu a skrýš.
Take the ridge road.  Jeďte po hřebenové silnici.
She saw the ridge road going off to the right.  Vidě­la, že hřebenová silnice míří vpravo.
In that instant, the ridge erupted.  V tom okamžiku skály vybuchly.
He was finally on the ridge road, and he was going to be safe.  Konečně jel po hřebenové silnici a dostane se do bezpečí.
We're going back to the trailer on the ridge road.  Vracíme se k trajleru po hřebenové silnici.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorridiculous   riding   rifle   rifling   rigging   right   right of lien   right side