Nainstalujte si:
       

Překlad rider


rider = jezdec; dodatková klauzule (k předloze zákona); list vložený do spisu; vložka (vložený list do spisu); rys (průvodní, přirozený); důsledek (průvodní, přirozený); úloha (zásadní, mat.); dodatek; připojištění; žokej; řidič motocyklu; dovětek; klauzule
beam rider = naváděcí svazek; jezdec vah;
despatch rider = motospojka; kurýr;
easy rider = sexuálně vyhovující partnerka; kytara (nošená na šňůře přes rameno);
free rider = vyžírka; vyžírač; parazit; odborově neorganizovaný dělník;

Překlad rider z webu:
The rider was in view now.  Jezdec byl teď na dohled.
Perhaps the rider had doubled back.  Možná se jezdec vrátil.
He met a rider who was searching for him.  Dohonil ho jezdec, který ho hledal.
Walk him back, the rider said in a deep scratchy voice.  Odveď ho zpátky, pronesl hluboký skřípavý hlas.
The only difference was that the current rider was still breathing.  Jediný rozdíl byl v tom, že tento pasažér ještě dýchá.
I could now hear the sounds of the rider coming.  Teď už jsem i já slyšel hluk blížícího se jezdce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorridge   ridiculous   riding   rifle   rifling   rigging   right   right of lien