Nainstalujte si:
       

Překlad riddle


riddle = hádanka; rébus; řešeto (síto); síto; prosívat; pronikat; mluvit v hádankách; luštit (hádanku ap.); uhádnout (hádanku ap.); prověřovat (přen.); prostřílet (jako řešeto, síto); záhada; prosévat; vibrační síto; prohazovat; prosévačka; prohazovačka
tailings riddle = kláskové síto; klasňovač;

Překlad riddle z webu:
But what of the riddle you would read me this morn?  Ale co mi můžeš říci teď ráno o té včerejší hádance?
Eagerly, she pored over the riddle until she solved it.  Dychtivě a soustředěně se dívala na hádanku, dokud ji nevyřešila.
No, the cards always contained another riddle or clue.  Ale ne, na té kartičce byla vždycky další hádanka nebo vodítko.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorride control   ride control system   rider   ridge   ridiculous   riding   rifle   rifling