Nainstalujte si:
       

Překlad ricochet


ricochet = odraz (o kulce); odrazit se (o kulce); odskočit (o kulce); odražená rána; odskočení (o kulce); odrážet se; střela odskočit; odrazový; odražená střela; otevřená ústa
angle of ricochet = úhel odražené střely;

Překlad ricochet z webu:
The words ricocheted off the walls.  Slova odskakovala od stěn.
A lump of rock ricocheted off his breastplate.  Od hrudního plátu se mu odrazil kámen.
Wounded badly in head by ricocheting bullet from own side.  Byl těžce raněn do hlavy odraženou střelou z vlastních řad.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorriddance   ridden   riddle   ride control   ride control system   rider   ridge   ridiculous