Nainstalujte si:
       

Překlad rhyme


rhyme = rým; rýmovat se; rýmovat; veršovat; verš; poezie; říkadlo; rytmus; harmonie; básnička; říkanka; rýmový; veršotepec
nursery rhyme = dětská říkanka; říkanka pro děti; říkanka;

Překlad rhyme z webu:
Like a rhyme you can't get rid of.  Jako rým, kterého se nemůžeš zbavit.
I could see neither rhyme nor reason in it.  Vůbec jsem ho nechápal.
Krendler paused to store this catchy rhyme in his verbal magazine.  Krendler se odmlčel, aby ocenil svou vlastní řečnickou výstižnost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrhythm   ribbon   ricochet   riddance   ridden   riddle   ride control   ride control system