Nainstalujte si:
       

Překlad rheumatism


rheumatism = revmatismus; revmatický; revma; revmatický zánět
chronic rheumatism = chronická revmatismus; chronický revmatismus;

Překlad rheumatism z webu:
But it's good for headache and arthritis and the rheumatism.  Ale je dobrý na bolest hlavy, artritidu a revma.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrhinitis   rhyme   rhythm   ribbon   ricochet   riddance   ridden   riddle