Nainstalujte si:
       

Překlad revolver


revolver = revolver; pistole (bubínková); bubínková pistole; otáčí se
solid frame revolver = revolver s nepohyblivým válcem;

Překlad revolver z webu:
The revolver shots had roused the household.  Výstřely z revolveru vyburcovaly služebnictvo.
Avery's service revolver was out.  Averyho služební revolver už byl venku.
He placed the revolver on the linen between them.  Položil pisloli na ubrus mezi nimi.
He produced a heavy revolver from beneath his coat.  Z kabátu vyňal těžký revolver.
Spread it out, had this old revolver and three shells.  Roztáhl ji a v ní měl starej revolver a tři náboje.
At that moment in rushed the husband with his revolver in his hand.  V té chvíli přiběhl manžel s revolverem v ruce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreward   rheostat   rheumatism   rhinitis   rhyme   rhythm   ribbon   ricochet