Nainstalujte si:
       

Překlad revolution


revolution = revoluce; převrat; oběh; otáčení; kroužení; rotace; obíhání; obrátka (otáčka); otočka; otáčka (motoru); otočení; revoluční; otáčení Země; kruhový pohyb; revolucionář
wheel revolution = otáčka kola; otáčení kola;

Překlad revolution z webu:
The revolutionary often had more to fear from friends than enemies.  Revolucionář se často musí obávat spíš přátel než nepřátel.
It completely revolutionized it.  Naprosto ho zrevolucionizovala.
There was a revolution.  Ach ano.
Then their one day revolution, seizing everything, getting control.  Potom jednoho dne revoluce a převzetí moci.
Bravado had no place in revolutionary activity.  V revoluční činnosti není místo pro chvástání.
There's most likely going to be revolution.  Je docela reálné, že se chystá revoluce.
He had no illusions about leading a revolution.  Nedělal si žádné iluze o tom, že povede revoluci.
Everyone knew vice was bad for any real revolutionary climate.  Všichni věděli, že každá neřest je špatná pro revoluční klima.
Patience is the most important quality in the true revolutionary.  Trpělivost je nejdůležitější vlastností pravého revolucionáře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrevolutions   revolver   reward   rheostat   rheumatism   rhinitis   rhyme   rhythm