Nainstalujte si:
       

Překlad revolt


revolt = vzpoura; vzbouřit se; povstat; revoltovat; vzepřít se; revolta; odpadnout; pociťovat odpor; odpadnutí; odboj; vzbouření; povstání; bouřit se; vzepření se; pobuřující
make revolt = bouřit se; vzbouřit se;

Překlad revolt z webu:
His peasants would revolt if they had weapons.  Kdyby jeho rolníci měli zbraně, vzbouřili by se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrevolution   revolutions   revolver   reward   rheostat   rheumatism   rhinitis   rhyme