Nainstalujte si:
       

Překlad review


review = recenze (2. p., knihy ap.); recenzovat (knihu); zhodnotit; prohlédnout; prohlédnout opět; konat přehlídku; revize; revue (časopis); posoudit; napsat posudek (o knize); přezkoumání; kritika (knihy ap.); přezkoumat; přehled; přezkoušení; zpráva; referovat
book review = recenze; kritika; recenze knihy;
critical review = hodnotící přehled; kritická recenze;
judicial review = soudní revize; soudní přezkoumání; přezkoumání ústavnosti rozsudku; soudní přezkoumání zákonnosti; soudní přezkum; posuzovaný;

Překlad review z webu:
Review your words.  Přezkoumej to, co jsi řekla.
A review of history.  Přehled o historii.
Saw a review of his book.  Viděl jsem recenzi na jeho knihu.
I suggested a review of airport noise situations generally.  Navrhl jsem, že řeknu několik slov o hluku na letištích obecně.
If necessary, we can review our agreement.  Budeli to nutné, můžeme si prohlédnout naši dohodu.
I couldn't blame you if the review made you cry.  Nemohl bych vám mít za zlé, jestli vás ta recenze rozplakala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrevision   revolt   revolution   revolutions   revolver   reward   rheostat   rheumatism