Nainstalujte si:
       

Překlad reverse motion


reverse motion = zpětný pohyb; zpětný chod; zpětná jízda; obrácené pořadí
feed reverse motion = odsun; zpětný posuv;
revertible   review   revision   revolt   revolution   revolutions   revolver   reward