Nainstalujte si:
       

Překlad revenue


revenue = příjem; příjmy (státní); důchod (státní); výnos; kolek; důchodový úřad; tržba; berní úřad; finanční; daňový; berní; výnosný; národní důchod; státní důchod; důchodkový úřad; placený; platící; obchodní; celkový důchod
average revenue = průměrný příjem; průměrný výnos;
customs revenue = výnos z cel; příjem z celních poplatků;
general revenue = všeobecné příjmy; všeobecný důchodový fond;
gross revenue = hrubý příjem; hrubý výnos (obrat); hrubý obrat; hrubé příjmy;

Překlad revenue z webu:
Only daimyos, samurai, possessed revenue and the right to tax.  Rentu a právo ukládat daně měli pouze daimjóové a samurajové.
His single brief reference to revenue was enough.  Jeho jediná a krátká zmínka o příjmech naprosto stačila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreverence   reversal   reverse   reverse current   reverse motion   revertible   review   revision