Nainstalujte si:
       

Překlad revenge


revenge = pomsta; mstít; mstít se; odplata; pomstychtivost; oplatit; oplátka; odveta; revanš (odveta); pomstít; msta; pomstychtivý; pomstít se; pokutovat; pomstít nespravedlnost
take revenge = pomstít se (na); mstít se; vykonat pomstu; thirst for revenge = prahnout po pomstě; do st. in revenge = udělat něco z pomsty;

Překlad revenge z webu:
Revenge for some fancied insult or slight?  Pomstu za nějakou domnělou urážku či křivdu?
The revenge of the proles.  Odplatu proletářů.
Is it revenge you want?  Je to pomsta, po čem toužíte?
This is my revenge body.  Tohle je mé tělo zrozené pro pomstu.
He killed him for revenge on his father?  To se na něm pomstil za otce?
Doesn't anybody do anything for plain old revenge anymore?  Copak ještě nikdo nic pro vyrovnání starých účtů neudělal?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrevenue   reverence   reversal   reverse   reverse current   reverse motion   revertible   review