Nainstalujte si:
       

Překlad returnability


returnability = vracení řízených kol při výjezdu ze zatáčky; automatická stabilita řízených kol; návratnost; vratný
steering returnability = zpětné vracení volantu; vlastnosti řízení po výjezdu ze zatáčky;
returns   reunion   revenge   revenue   reverence   reversal   reverse   reverse current