Nainstalujte si:
       

Překlad return to


return to = vrátit se do (2. p.); vracet se do (2. p.); vrátit se na Zemi
to return to = vrátit se k (3. p.); pro návrat k (3. p.);

Překlad return to z webu:
Return to the ship.  Vrať se na loď.
Please return to them at once.  Prosím, vrať se konečně k nim.
Let us return to the edun.  Vrátíme se do edunu.
Please, you should return to bed.  Prosím, měla byste se vrátit do postele.
There was a hasty return to it.  Spěšně se k ní vrátili.
Are you fit then to return to the lecture?  Můžeš se vrátit na přednášku?
I do not think they will return to trouble you.  Pochybuju, že se vrátí a budou tě obtěžovat.
Young man, the old woman said, let's return to this dream business.  Mladý muži, začala stařena, vraťme se k tomu povídání o snech.
We will see what he wants, and you return to your post.  Uvidíme, co chce, a ty se vrať na své místo.
And when it is won or lost we will return to what we were.  A až zvítězíme - nebo prohrajeme - vrátíme se k tomu, čím jsme byli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreturnability   returns   reunion   revenge   revenue   reverence   reversal   reverse