Nainstalujte si:
       

Překlad retroactively


retroactively = zpětně; se zpětnou platností; retroaktivně; zpětné působení
set into force retroactively = mít zpětnou účinnost;
retropharyngeal   return   return for   return to   returnability   returns   reunion   revenge