Nainstalujte si:
       

Překlad retreat


retreat = ústup; útočiště; ustoupit (vojsko); vzdálit se; couvnutí; odtáhnout zpět; zátiší; soukromí; couvnout (vojsko); útulek; čepobití; úkryt; večerka; vzdalovat; únik nazad; odsun; ustupovat; vzdalovat se; útěk; kutloch; ustupování; couvání; odcházet; ústup!
beat a retreat = troubit na ústup;

Překlad retreat z webu:
Retreat and regroup!  Ustoupit a přeskupit!
I had to retreat to give the alarm.  Musel jsem uprchnout, abych vyhlásil poplach.
I eventually had to retreat back here.  Nakonec jsem se musel stáhnout sem.
I could use a quiet retreat by myself.  Hodilo by se mi tiché útočiště pro mě samotnou.
He could not decide whether to retreat or to advance.  Něbyl si j istý, jeli má jít dopředu nebo zpátky.
Sandy gathered his things and made a slow retreat to the door.  Sandy si posbíral věci a pomalu zamířil ke dveřím.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorretrenchment   retrieval   retrieve   retroactively   retropharyngeal   return   return for   return to