Nainstalujte si:
       

Překlad retardant


retardant = retardér; brzda; zpomalovací; zdržovací; zpomalovač; zpoždění
fire retardant = chemická látka snižující hořlavost; retardér hoření; samozhášivé činidlo;
retardation   retarder   retarding   retarding braking system   retention   retinitis   retirement   retort