Nainstalujte si:
       

Překlad retainer


retainer = záloha; plná moc; zachycovač; přidržovač; smlouva; závdavek (advokátovi); sloužící (osoba, hist.); vazal (sloužící osoba, hist.); schránka; nádržka; zdržení; klec ložiska; klec; poddaný (osoba, v dřívějším feudálním zřízení); pojistný kroužek; zálohový
gudgeon-pin retainer = pojištění pístního čepu; zajištění pístního čepu;
spring retainer = držák pružiny; miska ventilové pružiny; right of retainer = zadržovací právo;

Překlad retainer z webu:
And a retainer of two thousand.  A záloha je dva tisíce.
It was his fastest retainer in ten years.  Tak rychle nedostal zálohu za posledních deset let.
Mel handed back the printed retainer form.  Mel mu vrátil formulář.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorretaining   retaining wall   retaliation   retard   retardant   retardation   retarder   retarding