Nainstalujte si:
       

Překlad resume


resume = životopis; pokračovat v; shrnutí; začít znovu (4. p.); pokračovat (po přerušení); chopit se znovu; shrnout; rekapitulovat (shrnout); vrátit se; nabýt znovu; rezumovat (shrnout); znovu začít; obnovit; zahájit znovu; výtah; znovu zahájit; začínat znovu
to resume = obnovit; znovu začít;

Překlad resume z webu:
This could resume in the morning.  Mohou to uzavřít ráno.
The units would resume goal seeking.  Je to jakási změna zacílení.
When will the captain be able to resume command?  Kdy se bude kapitán moci ujmout velení?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresuscitation   retail   retainer   retaining   retaining wall   retaliation   retard   retardant