Nainstalujte si:
       

Překlad result


result = výsledek (též mat.); vyplývat; plynout; být následkem; následek; důsledek; mít za následek; končit (výsledkem); závěr; ovoce (rezultát, přen.); účinek; produkt; výsledkový; vyplynout z; výsledný; vyplynout; vyplývat z (2. p.)
astonishing result = ohromující výsledek; úžasný výsledek;
astounding result = ohromující výsledek; úžasný výsledek;
empirical result = empirický výsledek; pokusný výsledek;
test result = výsledek testu; výsledek zkoušky; výsledkem toho;

Překlad result z webu:
The result was the same.  Stejný výsledek.
The end result was the same.  Výsledek byl však stejný.
And what the result will be?  A jaký bude výsledek?
And what is the result of your investigations?  A k jakému výsledku vás tedy vaše pátrání přivedlo?
Both men reported on the result of their searches.  Oba muži hlásili výsledky své prohlídky.
He'd lost his job as a result of budget cutting.  O práci přišel v souvislosti s krácením rozpočtu.
He may not have intended it, the result was the same.  Možná, že to neměl v úmyslu, ale to na výsledku nic nemění.
He switched it on and got exactly the result he expected.  Zapnul ho a dočkal se přesně toho, co očekával.
In a few brief words, he summed up the result of the postmortem.  Několika výstižnými slovy shrnul výsledky pitvy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresult in   resume   resuscitation   retail   retainer   retaining   retaining wall   retaliation