Nainstalujte si:
       

Překlad restriction


restriction = omezení; zákaz; zmenšení; snížení; překážka (omezení); restrikce; omezenost; zúžení; škrcení; snížení počtu; výhrada; omezený; limit; omezování; zrestringování; přiškrcení; omezení soutěže
planning restriction = plánovací omezení; vymezení územním plánem;
port restriction = zúžení kanálu; škrcení kanálu;
rent restriction = ochrana nájemníků; regulace nájemného;

Překlad restriction z webu:
We may consider it a grave restriction of free speech' .  Můžeme to pokládat za vážné omezení svobody slova...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresult   result in   resume   resuscitation   retail   retainer   retaining   retaining wall